RSS not configured

Facebook
RSS

Aby pozostać lekarzem

Komentowanie nie jest możliwe
paź - 7 - 2016
admin

By zostać lekarzem wypada skończyć trudne studia lekarskie, odbyć staż w szpitalu lub przychodni i dopiero wtenczas wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki leczniczej. W Polsce tytuł lekarza zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z pospolitym dyplomem magistra. Absolwent posiada jednakże tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie często przeprowadza się usg barku warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej niż jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści muszą się bezustannie kształcić, bowiem medycyna to jedna z najszybciej kształtujących się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek lekarskich i udział w konferencjach lub sympozjach lekarskich.
źródło: http://www.listmotywacyjny.biz.pl, http://korczakfestiwal.pl, meskakuchnia.pl.

Comments are closed.

firany na metry

Jeżeli nie jesteśmy adeptami wieszania w oknie firanek oraz zasłonek, ...